Call Content
 
     
  Events

(Apologies to English readers. This event was organized in the Netherlands.)

Op vrijdag 17 december organiseert Stichting Wemos in samenwerking met de International Federation of Medical Students' Associations - The Netherlands (IFMSA-NL) een vertoning van de Engelstalige film 'Body Hunters', over het uittesten van geneesmiddelen in India. De vertoning vindt plaats in het Louis Hartlooper Complex te Utrecht.

Aansluitend aan de filmvertoning is er een debat met de filmregisseur van 'Body Hunters' Paul Jenkins van Arte (onder voorbehoud), en met Annelies den Boer (Wemos). Paul Jenkins is een bekroonde documentairemaker die gespecialiseerd is in politieke, historische en onderzoeksdocumentaires waarvoor hij over de wereld heeft gefilmd. Annelies den Boer is Wemos' deskundige op het gebied van medicijnen.

'Body Hunters'
Voordat een medicijn op de markt mag worden gebracht, moet het op mensen zijn getest om de veiligheid en werkzaamheid vast te stellen. Aangezien de kosten van medicijntesten in het Westen zijn gestegen en westerlingen steeds negatiever staan tegenover deelname aan klinisch onderzoek, hebben farmaceutische bedrijven een groot deel van hun medicijntesten naar Azië, Latijns-Amerika en Oost-Europa verplaatst. India is een van de meest populaire nieuwe bestemmingen voor het uitvoeren van geneesmiddelenonderzoek. De bedrijfstak is naar schatting miljarden euro's waard en vormt een snel groeiende sector.

In 'Body Hunters' wordt de werkwijze van de farmaceutische industrie onderzocht door India als voorbeeld te nemen. Nagegaan wordt of farmaceutische bedrijven risico's nemen door klinische testen voor in het Westen veel verkochte geneesmiddelen uit te voeren in landen waar de regelgeving losser is en corruptie onvermijdelijk is. Het gaat hierbij niet alleen om de risico's voor degenen die in India deelnemen aan dergelijke testen, maar ook om onze veiligheid in het Westen.

De film volgt artsen, proefpersonen en hun families, voorvechters van ethiek en vertegenwoordigers van de farmaceutische industrie. Aan de hand van specifieke voorbeelden worden de valkuilen, corruptie en ernstige gevolgen belicht voor degenen die wanhopig op elke mogelijke manier geld proberen te verdienen, zelfs als dit betekent dat ze daarmee hun eigen gezondheid in gevaar brengen. Duidelijk wordt dat degenen die letsel oplopen aan hun lot worden overgelaten en nauwelijks mogelijkheden hebben om hun recht te halen.

Getuigenissen
Ter afsluiting van het filmdebat lanceert Wemos haar nieuwe boek 'The Globalization of Clinical Trials: Testimonies from Human Subjects'. Het boek bevat getuigenissen van proefpersonen die deelnamen aan klinische testen in Polen, Rusland, de Verenigde Staten, China en India.

Programma en inschrijving
Het filmdebat 'Body Hunters' is bedoeld voor studenten geneeskunde en farmacie, artsen en apothekers, maar ook andere belangstellenden zijn van harte welkom. Het programma start om 13.45 uur en duurt tot 17.00 uur. Deelname is gratis. Let op: Aanmelden vóór 15 december via www.ifmsa.nl.

 

 

Subscribe
Keep up to date by subscribing to our e-mail newsletter.
 
  security code  
  To prevent automated subscriptions please enter the Security Code above:  
   
 


Call for Ethical Clinical Trials
in Developing Countries

c/o Wemos Foundation
Ellermanstraat 15-O
P.O. Box 1693
1000 BR Amsterdam
The Netherlands
Phone +31 20 435 20 50
Site www.wemos.nl
E-mail info@wemos.nl